به جایی رسیده که بدون کمک استادم نمیتونم پیش ببرمش :(
DSC_0016.JPG
DSC_0017.JPG