ظاهرا تنها مشکلمون اینه که پولدار نشدیم :(
تو این دوره زمونه با پول همه عیوب رو میشه پوشوند. کور میکنه آدمها رو ... قدرت فکر کردن رو هم ازشون میگیره حتا ‎· Mamad