هشتا لیوان آب خوردین امروز یا نه ؟
حسابش از دستم در رفته والا ‎· shompi
خير ‎· ديـهيـم
این برنامه رژیمم می گه که 85% آب مورد نیازم و امروز خوردم:دی ‎· Aliusha