هشتا لیوان آب خوردین امروز یا نه ؟
حسابش از دستم در رفته والا ‎- shompi
خير ‎- ديـهيـم
این برنامه رژیمم می گه که 85% آب مورد نیازم و امروز خوردم:دی ‎- Aliusha