حقوق و میدادن خوب بود کفگیر ته دیگ ه
حقوق مام ندادن ‎- Dariche

2015-2016 Mokum.place