خیلی روزای سختیه لامصب
جون ادم تمام میشه تا بگذرن ‎· Myri∂m
@myriam: پوفففف ‎· حوسین
سعی کن کار فیزیکیتو زیاد کنی، برات خیلی خوبه ‎· SaeedTheGiraffe ?