Avatar for hosein1
هرثانیه میگذرد چیزی ازتو راباخود میبرد زمان‌غارتگرغریبی است همه‌چیز‌را‌بی‌اجازه میبرد و تنها‌یک‌چیزرا همیشه فراموش میکند حس دوست داشتن تو را
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place