واسه آخرین بار فردا برم کچل کنم
مگه کچل نکرده بودی؟ ‎- Hamed
@hameda: دو بار بعد از اون باز رفتم زدم :)) ‎- حوسین
چه فازیه خوب؟ :))) ‎- Hamed
@hameda: کسخل شدم ببخشیدا :))))) ‎- حوسین
@hosein1: دور از جونت بی خیال ‎- Hamed
@hameda: دوره داره میگذره :)) ‎- حوسین