واسه آخرین بار فردا برم کچل کنم
مگه کچل نکرده بودی؟ ‎· Hamed
@hameda: دو بار بعد از اون باز رفتم زدم :)) ‎· حوسین
چه فازیه خوب؟ :))) ‎· Hamed
@hameda: کسخل شدم ببخشیدا :))))) ‎· حوسین
@hosein1: دور از جونت بی خیال ‎· Hamed
@hameda: دوره داره میگذره :)) ‎· حوسین