من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت
لابد درخت سیب نکاشتی :)) ‎· Mamad
@mirzaie: :)) ‎· حوسین