کانادا در 30 سال گذشته جنگل هاش به دلیل دخالت انسان 35 درصد انبوه تر شده

2015-2016 Mokum.place