گوشیم وقتی اسپاتیفای و باز میکنم کرش میکنه باید عوضش کنم دیگه