بیسکویت کنجد سیاه داره یاد بربری که تو قزوین خوردیم افتادم :))
کنجد سیاه نیست کنجد سبوس داره ‎- Aliusha
@aliusha: همون خیلی خوبه :)) ‎- حوسین
اگه کاملا سیاهه احتمالا خشخاشه ‎- بهنام
@behnam: کاملا سیاهه ‎- حوسین
اسم بیسکوییت چیه لطفا؟ :)) ‎- بهنام
@behnam: ریوا :)) ‎- حوسین