واقعا تعطیل کنم برم دنبال کار چوب
اسباب بازى چوبى ‎- ديـهيـم
Darkooba رو ببين تو اينستاگرام. دوستامن ‎- ديـهيـم
@nargessdeyhim خیلی سخته رفته ر. مخم سوییچ کنم برم دنبال این کار ریسکش بالاس تو این سن ‎- حوسین
اگر قصد داری توش واقعن گل کنی باید بصورت حرفه ای و جدی واردش بشی ‎- amink
@amink: دقیقا همین جاس نمیدونم چه کنم ‎- حوسین