واقعا تعطیل کنم برم دنبال کار چوب
اسباب بازى چوبى ‎· ديـهيـم
Darkooba رو ببين تو اينستاگرام. دوستامن ‎· ديـهيـم
@nargessdeyhim خیلی سخته رفته ر. مخم سوییچ کنم برم دنبال این کار ریسکش بالاس تو این سن ‎· حوسین
اگر قصد داری توش واقعن گل کنی باید بصورت حرفه ای و جدی واردش بشی ‎· amink
@amink: دقیقا همین جاس نمیدونم چه کنم ‎· حوسین