جدا حسش نیست صب اول صبو باید تا لنگ ظهر خوابید فقط و از اونور تا پاسی از شب کار کرد
من 5 ماهی اینجوری بودم 3 میرفتم تا 11 شب خیلی خیلی حال میداد اصن رفرش بودم تو کار ‎· Dariche