خیلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم یکشنبه استعفا بدم برم پیش استادم
اِ ‎· ديـهيـم
@nargessdeyhim اره دیگه اینطوری شد ‎· حوسین
زودتر تصمیم بگیر . نذار مثل من سه سال طول بکشه :)) ‎· Mamad
@mirzaie: سخته بابا نمیدونمه ادم چیکار کنه ‎· حوسین