خیلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم یکشنبه استعفا بدم برم پیش استادم
اِ ‎- ديـهيـم
@nargessdeyhim اره دیگه اینطوری شد ‎- حوسین
زودتر تصمیم بگیر . نذار مثل من سه سال طول بکشه :)) ‎- Mamad
@mirzaie: سخته بابا نمیدونمه ادم چیکار کنه ‎- حوسین