یه لحظه به ذهنم خطور کرد ریشمو بزنم که به خیر گذشت
بابا بزن خیلی باحال میشه ‎· ava
توام ازین ریش طالبانی ها گذاشتی؟ ‎· Aliusha
@ava: شایدزدم ‎· حوسین
@aliusha: واسه من داعشی ه ‎· حوسین