Avatar for hosein1
تعطیلات رو بریم کرکس ؟
Comment
بریم ‎· Hamed
Comment
رونوشت به هادی حامد جواد ‎· حوسین
Comment
@hosein1: کرکس کجاست؟ ‎· ava
Comment
@hameda: ایول ‎· حوسین
Comment
@ava: نرسیده به اصفهان نطنز ‎· حوسین
Comment
@hosein1: ولا من که میدونی پای تفریح هستم ولی قول نمیدم شما برنام خودتونو نو داشته باشین اگر من برنامه ای نداشته باشم. حتما ‎· ava
Comment
کوهه؟ ‎· ava
Comment
@ava: اره بابا معروفه که ‎· حوسین
Comment
@hosein1: خب نمیدونم، ببینیم چی میشه تا اون موقع به نوید و تلگراف هم بگین شاید پا باشن ‎· ava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place