تخمی ترین سال ممکنه و تا حالا گذروندم  تا ببینیم بقیش چی میشه
شاعر میگه:به تخم دلت سامان ندارد به تخم دلت درمان ندارد برینم به این دنیا تخمی که تخمی تر از این امکان ندارد ‎· سین سین سینا