بعدش جای جالبش اینجا بود بابام اومد ببینه چی شده چارتا فوشم داد و رفت اخرش :))