استعفا رو هم به صورت ضمنی  دادم رفت تا احیانا مکتوب بشه بره
به به به سلامتی ‎- ava
@ava: مخلصیم :)) ‎- حوسین
بودی حالا چرا کار بهتر پیدا کردی بسلامتی ؟ ‎- Dariche
@dariche: نه بیکار شدم ‎- حوسین
عه چرا؟ ‎- ElnazGh
@elnaz_gh: راضی نبودم از شرایطم ‎- حوسین