استعفا رو هم به صورت ضمنی  دادم رفت تا احیانا مکتوب بشه بره
به به به سلامتی ‎· ava
@ava: مخلصیم :)) ‎· حوسین
بودی حالا چرا کار بهتر پیدا کردی بسلامتی ؟ ‎· Dariche
@dariche: نه بیکار شدم ‎· حوسین
عه چرا؟ ‎· ElnazGh
@elnaz_gh: راضی نبودم از شرایطم ‎· حوسین