ترجیح میدم پول کمتر در بیارم ولی مخم راحت باشه
بنظرم دنبال علاقه ت بری و براش مایه بذاری پول هم خود بخود دنبالش میاد ‎- amink
فکر و خیال آسوده از همه چی بهتره ‎- Hamed
@amink: @hameda اره بابا اینطوری بهتره ‎- حوسین