ماسک خیار بود دیگه ؟
اره خودشه :)) ‎- adomide
ماست خیار ‎- سین سین سینا
@adomide: میخند :))) ‎- حوسین
@sinsinsina: اقا ماست خیار که یه چی دیگه بود ‎- حوسین