ماسک خیار بود دیگه ؟
اره خودشه :)) ‎· adomide
ماست خیار ‎· سین سین سینا
@adomide: میخند :))) ‎· حوسین
@sinsinsina: اقا ماست خیار که یه چی دیگه بود ‎· حوسین