Avatar for hosein1
تمام این شعر که سه واژه اش را هنوز بیشتر نسروده ام قبل از این نسروده ام می خواهد بگوید که هوا برای زندگی کافی نیست
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place