دیگه سیبیلام به درجه اای  از عرفان رسیدن که میرن تو دهنم :/
ماستی هم میشن؟ ‎- سین سین سینا
اره :( ‎- حوسین