اهنگای گوشی و دارم عوض میکنم واسه تعطیلات , پیشنهاد های سازنده هم مورد بررسی قرار میگیره در ضمن