اون چیزی که قبلا حال نمیداد ممکنه الان حال بده کلن عجیب غریبه زندگی