دوتا بلیط واسه اردبیل پیدا نمیشه !!!
باید از چند روز قبل بلیط میگرفتی الان پیدا نمیشه مگه اینکه تا فردا صبر کنی ‎· hadi
اره اگه جور نشه فردا صبح میرم ‎· حوسین