شرایط اونطوری نبود که فکر میکردم حالا باید چیزهایی دیگه رو هم تغییر بدم