یا رب دیگر طاقتم طی شد یا بسوزانم یا نجاتم ده
خوندم یا رُب :)) ‎- Mamad
خوندم یا رُب :)) ‎- Mamad ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™