واقعا با این که عملا بیکارم ولی استرس کمتری دارم شاید به خاطر اینه که مطمعنم
مطمئن! ‎· RokhSaare
@rokhsaare: حال نداشتم شیفت و بگیرم :)) ‎· حوسین
ای تنبل :))، ولی بازم توجیه خوبی نبود! ‎· RokhSaare
@rokhsaare: من همیشه همینطوری مینوسم مطمعنو میدونم درسته چیه ولی اینجا اینطوری مینوسم ‎· حوسین
:| ‎· RokhSaare