واقعا با این که عملا بیکارم ولی استرس کمتری دارم شاید به خاطر اینه که مطمعنم
مطمئن! ‎- RokhSaare
@rokhsaare: حال نداشتم شیفت و بگیرم :)) ‎- حوسین
ای تنبل :))، ولی بازم توجیه خوبی نبود! ‎- RokhSaare
@rokhsaare: من همیشه همینطوری مینوسم مطمعنو میدونم درسته چیه ولی اینجا اینطوری مینوسم ‎- حوسین
:| ‎- RokhSaare