ای بابا خواهر استادمون هم فوت شد اینا همه از بدشانسی منه :(