میتونیم یه فیلم دیگه ببینیم ؟
چیو ببینی ایندفعه؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™