این عکسای رادیولوژی رو سی دی میدن چطوری باید پرینت گرفت کجا باید برد ؟
من ک دیدم جدیدا رو آ4 میزنن ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™