فقط به حدی رسوندم که اوستا برگرده ببرم پیشش اشکالاشو رفع کنه
DSC_0563.JPG

لایک دستیییییییی ♥ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: ♥ ‎· حوسین