فقط به حدی رسوندم که اوستا برگرده ببرم پیشش اشکالاشو رفع کنه

لایک دستیییییییی ♥ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: ♥ ‎- حوسین