والا دوست خوب از پدر مادر هم بهتره
از خدا بترس :))) ‎· Hamed
@hameda: یکیش خودت :)) ‎· حوسین