والا دوست خوب از پدر مادر هم بهتره
از خدا بترس :))) ‎- Hamed
@hameda: یکیش خودت :)) ‎- حوسین