فردا میریم دختر و ببینیم :)
اوه اوه :))) ‎· Hamed
کیس جدید؟ ‎· hadi
@hameda: @hadinik فیلم ه بابا =)))) ‎· حوسین
از خدا بترس :)) ‎· hadi
فردا ساعت هفت سینما سپیده خواستین بیاین :)) ‎· حوسین
:)))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
از خدا بترس :)) ‎- hadi ‎· Hamed