از روزی که استعفا دادم خیلی حالم خوبه اگه یکم هم پول بیاد توش واقعا عالی میشه