دلم مثل یه باغه باغ بهار نارنج واسه تنای خسته یه جای خلوت و دنج
ابی خداییش آقای صداس :) ‎· Mamad