به دختران خود یاد دهید قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند، مردان غول چراغ جادویی علاءالدین نیستند ...! #برتراند_راسل