دچار افسردگی بعد از کار شدم :(
یعنی چی؟ :)) ‎- Hamed
هیچی خواستم بگم اره :)))) ‎- حوسین
:))) ‎- Hamed