دچار افسردگی بعد از کار شدم :(
یعنی چی؟ :)) ‎· Hamed
هیچی خواستم بگم اره :)))) ‎· حوسین
:))) ‎· Hamed