هادی عکسات لو رفت:)))
mokum-thumb-e5774704ee9481db3e0e889c3bcca01ebe177359.jpg
:)) ‎- hadi
ناز نکن دیگه :)) ‎- حوسین
عکسشو سرچ کردم رسیدم به این متن فاجعست :)))) хороший тамада и конкурсы интересные ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™