باید یه تخت بگیرم بزارم رو پشت بوم بغل گلدونام شبا برم اونجا
مث تتلو؟ :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یا زهرا تتلو :)) ‎· حوسین