بعد دو هفته یادشون افتاده که چرا نمیام خب استعفا دادم :))
همینه نمیدونم چرا اینقد بی معرفت شدیم ‎· Dariche