قرار شد شنبه ها هم برم پیش خانوم استاد واسه زیور آلات درست کردن :}