محض رضای خدا یه طراح لباس درست درمون نیست تو این کشور !!!