باید برم دیگه مراقب خودتون باشین تا من برگردم
سر راه دوتا نونم بگیر ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))))) ‎· Aliusha
نون هم گرفتم :)) ‎· حوسین