چشمهایش
لوچ بود ‎- ديـهيـم
بنده خدا بزرگ علوی ه زجری کشیده هر وقت یه این مورد فکر کرده :)) ‎- حوسین