چشمهایش
لوچ بود ‎· ديـهيـم
بنده خدا بزرگ علوی ه زجری کشیده هر وقت یه این مورد فکر کرده :)) ‎· حوسین