خیلی بد که بعد از این همه وقت تو قرینه سازی مشکل دارم باید یه کاریش کنم سریعتر حل بشه
طرح بیشتر بزنی بهتر نیس؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: یه راه خوبش اینه که بیشتر کار کنم :/ ‎· حوسین
سخته! درکت می کنم. ‎· همصدا
@hamseda: یعضی وقتا ناامید میشم قشنگ ‎· حوسین