خیلی بد که بعد از این همه وقت تو قرینه سازی مشکل دارم باید یه کاریش کنم سریعتر حل بشه
طرح بیشتر بزنی بهتر نیس؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: یه راه خوبش اینه که بیشتر کار کنم :/ ‎- حوسین
سخته! درکت می کنم. ‎- همصدا
@hamseda: یعضی وقتا ناامید میشم قشنگ ‎- حوسین