hey, let's Diffie-Hellman a bit!
(читаю про криптохраповики) ‎· до молока там много танцев