یادش بخیر این عکسو که آواتارش کردم از نجف گرفتم... مُ کفتر جَلدِ اِی گنبدِ طلایُم
index.jpg
خدا زیاد زیاد زیارت امیرالمومنین رو هم رزق شما کنه هم رزق ما ‎· مصطفی