عکس نمیرخ می ذارن؟ اینم عکس نیمرخم...عکس پرسنلی فرندفید بود
05.jpg
!خدا بیامرزتش ‎· مصطفی
:)))) ‎· mostafa
بنده عکس کاربر حوزه و کاربر مجتبی رو با هم دارم که در موقع مقتضی انتشارش میدم. ‎· شاپور
@shapourkhan: اونکه قدیمیه بیا عکس نشونت بدم کلک پرت بریزه :دی ‎· مصطفی
:))) / البته من اون نقاشی که خودت شیر کردی رو میگم. ‎· شاپور
@shapourkhan: :)) ‎· مصطفی
دیروز دنبال شما بودم که اومدید یا نه :)) ‎· AmirGT
@amirgt: لطف تون شامل حال مون بوده پس :دی ‎· مصطفی