عکس نمیرخ می ذارن؟ اینم عکس نیمرخم...عکس پرسنلی فرندفید بود
05.jpg
!خدا بیامرزتش ‎- مصطفی
:)))) ‎- mostafa
بنده عکس کاربر حوزه و کاربر مجتبی رو با هم دارم که در موقع مقتضی انتشارش میدم. ‎- شاپور
@shapourkhan: اونکه قدیمیه بیا عکس نشونت بدم کلک پرت بریزه :دی ‎- مصطفی
:))) / البته من اون نقاشی که خودت شیر کردی رو میگم. ‎- شاپور
دیروز دنبال شما بودم که اومدید یا نه :)) ‎- AmirGT
@amirgt: لطف تون شامل حال مون بوده پس :دی ‎- مصطفی